Esta empresa participa no Programa Galicia Exporta Empresas 2016. Operación cofinanciada polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional. Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020. Programa Galicia Exporta Empresas 2016. Como apoio ao proceso de internacionalización, PAZ Rodriguez, ten axuda concedida polo IGAPE para participar no Programa Galicia Exporta Empresas 2016, cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do Programa Operativo FEDER de Galicia 2014-2020. OT3. “Conseguir un tecido empresarial mais competitivo”. Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, unha maneira de facer Europa. O obxectivo principal do Programa Galicia Exporta Empresas 2016 é incentivar e estimular o comercio exterior galego e a internacionalización das pemes galegas. O resultado que se pretende é aumentar a base de empresas exportadoras e consolidar a presenza de empresas galegas nos mercados internacionais. As principáis accións de PAZ Rodríguez levadas a cabo nesta campaña consisten na elaboración de material promocional e na participación das ferias internacionáis:

  • Feria Pitti Bimbo, Florencia, Italia
  • Feria Childrens Club, New York, USA
  • Feria Playtime, París, Francia
  • Feria Intermoda, Guadalajara, México

Esta empresa participa no Programa Proxectos de inversión en equipos productivos (2016). Operación cofinanciada pola Unión Europea. Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020.